Citeste Biblia în ordinea desfasurarii evenimentelor! Part 3


Cantinuarea seriei de citirea a Bibliei.

De la Solomon la Maleahi

967 Î.HR. Psalmul lui Solomon (2Cron 1) Psalm 72
967 Î.HR. Solomon cere înţelepciune 2 Cronici 1,
1 Regi 3
967 Î.HR. Psalmul lui Kore (1Re 3) Psalm 45
967 Î.HR. Înţelepciunea lui Solomon 1 Regi 4
967 Î.HR. Pregătirile lui Solomom pentru Templu 1 Regi 5
966 Î.HR. Construcţia Templului lui Solomon 1 Regi 6
966 Î.HR. Construcţia palatului lui Solomon 1 Regi 7
966 Î.HR. Chivotul este adus în Templu 1 Regi 8
966 Î.HR. Legământul lui Dumnezeu cu Solomon 1 Regi 9
966 Î.HR. Solomon pregăteşte Construcţia templulu si palatului 2 Cronici 2
966 Î.HR. Solomon construieşte Templul în Ierusalim 2 Cronici 3
966 Î.HR. Mobilierul din Templu 2 Cronici 4
959 Î.HR. Chivotul adus în Templu 2 Cronici 5
959 Î.HR. Rugăciunea lui Solomon la dedicarea Templului 2 Cronici 6
959 Î.HR. Gloria lui Dumnezeu în Templu 2 Cronici 7
959 Î.HR. Psalmii lui Solomom (2Ch 7) Psalmi  135, 136
959 Î.HR. Construcţiile lui Solomon 2 Cronici 8
950 Î.HR. Psalmii lui Solomon despre binecuvântare Psalm 127
950 Î.HR. Proverbele lui Solomon Proverbe 1 – 29
950 Î.HR. Cuvintele lui Agur Proverbe 30
950 Î.HR. Proverbele regelui Lemuel Proverbe 31
950 Î.HR. Cuvintele predicatorului despre vanitate Ecclesiastul 1 – 12
950 Î.HR. Cântarea Cântărilor lui Solomon Cânt. Cântărilor 1 – 8
946 Î.HR. Darurile reciproce dintre Solomon şi Hiran 1 Regi 9:10
946 Î.HR. Regina din Sheba vizitează pe Solomon 1 Regi 10,
2 Cronici 9
939 Î.HR. Soţiilel lui Solomon şi idolatria 1 Regi 11
931 Î.HR. Moarte lui Solomon 1 Regi 11:40
931 Î.HR. Împărăţia este divizată 1 Regi 12, 13
930 Î.HR. Israel se revoltă împotriva lui Roboam 2 Cronici 10
930 Î.HR. Roboam domneşte peste Iuda 2 Cronici 11
927 Î.HR. Păcatul lui Roboam 2 Cronici 12
925 Î.HR. Ahia profeţeşte împotriva  lui Ieroboam 1 Regi 14
913 Î.HR. Domnia rea a lui Roboam 1 Regi 14:21
913 Î.HR. Domnia rea a lui Abia 1 Regi 15
913 Î.HR. Războiul civil împotriva lui Ieroboam 2 Cronici 13
913 Î.HR. Asa distruge idolatria 2 Cronici 14
909 Î.HR. Profeţia lui Iehu împotriva lui Başa 1 Regi 16
895 Î.HR. Reformelel lui Asa 2 Cronici 15
894 Î.HR. Mustrarea prin Hanani 2 Cronici 16
886 Î.HR. Ela, Zimri, Omri 1 Regi 16:5-26
874 Î.HR. Domnia rea a lui Ahab 1 Regi 16:27
869 Î.HR. Iehoşafat succede lui Asa 2 Cronici 17
863 Î.HR. Ilie se roagă pentru secetă 1 Regi 17
863 Î.HR. Ilie hrănit de corbi 1 Regi 17:3
863 Î.HR. Văduva din Sarepta 1 Regi 17:7
863 Î.HR. Ilie pe muntele Carmel 1 Regi 18
858 Î.HR. Ilie fuge de Izabela 1 Regi 19
858 Î.HR. Chemarea lui Elisei 1 Regi 19:19
857 Î.HR. Ben-Hadad atacă Samaria 1 Regi 20
857 Î.HR. Ahab înfrânge pe Ben-Hadad 1 Regi 20:14
855 Î.HR. Ahab ia via lui Nabot 1 Regi 21
853 Î.HR. Iuda şi Israel împotriva Siriei 1 Regi 22
853 Î.HR. Viziunea lui Obadia Obadiah 1
853 Î.HR. Iehoşafat face alianţă cu Ahab 2 Cronici 18
853 Î.HR. Moartea lui Iehoşafat 2 Cronici 19
853 Î.HR. Războiul cu Amnon şi Moab 2 Cronici 20
852 Î.HR. Domnia rea a lui Iehoram în Iuda 2 Cronici 21
852 Î.HR. Răscoala Moabiţilor 2 Regi 1
851 Î.HR. Ilie ete răpit la cer 2 Regi 2
851 Î.HR. Elisei succede pe Ilie 2 Regi 2:12
850 Î.HR. Ioram înfruntă răscoala Moabiţilor 2 Regi 3
849 Î.HR. Uleiul văduvei 2 Regi 4
849 Î.HR. Elisei învie pe fiul Sunamitei 2 Regi 4:8-44
849 Î.HR. Vindecarea lui Naaman 2 Regi 5
848 Î.HR. Elisei face să plutească un topor 2 Regi 6
848 Î.HR. Elisei promite abunenţă în Samaria 2 Regi 7
847 Î.HR. Sunamita este reîmproprietărită 2 Regi 8
841 Î.HR. Iehu domneşte peste Israel 2 Regi 9
841 Î.HR. Iehu ucide pe Ioram 2 Regi 9:11
841 Î.HR. Familia lui Agab este ucisă 2 Regi 10
841 Î.HR. Închinătorii la Baal sunt ucişi 2 Regi 10:18
841 Î.HR. Ioaş scapă de Atalia 2 Regi 11
841 Î.HR. Ahazia succede pe Iehoram la tronul lui Iuda 2 Cronici 22
841 Î.HR. Iehoiada întronează pe Ioaş ca rege 2 Cronici 23
835 Î.HR. Domnia bună a lui Ioaş 2 Cronici 24,
2 Regi 12
835 Î.HR. Cuvântul lui Dumnezeu către Ioel Joel 1 – 3
812 Î.HR. Ioaş porunceşte reconstrucţia templului 2 Regi 12:6
812 Î.HR. Domnia rea a lui Iehoahaz 2 Regi 13
796 Î.HR. Domnia bună a lui Amaţia 2 Regi 14,
2 Cronici 25
790 Î.HR. Domnia bună a lui Azaria 2 Regi 15
790 Î.HR. Uzi domneşe în iuda 2 Cronici 26
766 Î.HR. Cuvintele lui Amos Amos 1 – 9
760 Î.HR. Iona trimis la Ninive Iona 1 – 4
753 Î.HR. Profeţia lui Osea Osea 1 – 14
750 Î.HR. Iotam succede lui Uzia 2 Cronici 27
742 Î.HR. Domnia rea a lui Ahaz 2 Cronici 28,
2 Regi 16
739 Î.HR. Isaia deplânge corupţia din Sion Isaia 1 – 5
739 Î.HR. Viziunea şi Mila lui Isaia Isaia 6
735 Î.HR. Profeţia lui Isaia despre Emanuel Isaia 7
735 Î.HR. Cuvântul lui Dumnezeu prin Mica Mica 1 – 7
734 Î.HR. Urie şi Zaharia Isaia 8
730 Î.HR. Isaia prefeţeşte naşterea Copilului Isaia 9
730 Î.HR. Isaia profeţeşte judecarea Israelului Isaia 9:8
730 Î.HR. Isaia profeţeşte judecarea Asiriei Isaia 10
730 Î.HR. Isaia profeţeşte Vlăstarul lui Işai Isaia 11
730 Î.HR. Mulţumirea şi bucuria lui Isaia Isaia 12
725 Î.HR. Isaia profeţeşte împotriva naţiunilor Isaia 13 – 22
725 Î.HR. Valea Viziunii lui Isaia Isaia 22
725 Î.HR. Profeţia împotriva Tirului Isaia 23
725 Î.HR. Devastarea pământului (profeţie) Isaia 24
725 Î.HR. Cântecele de laudă ale lui Isaia Isaia 25 – 27
725 Î.HR. Avertizările viitoare prin Isaia Isaia 28 – 32
725 Î.HR. Isaia profeţeşte despre domnia unui Rege Isaia 32
725 Î.HR. Isaia Declară judecata lui Dumnezeu Isaia 33, 34
725 Î.HR. Isaia Declară bucuria care va înflori în Sion Isaia 35
725 Î.HR. Osea, ultimul rege al lui Isael 2 Regi 17
722 Î.HR. Israel condus în captivitate 2 Regi 17:6
721 Î.HR. Naţiuni străine transferate în Samaria 2 Regi 17:24
716 Î.HR. Domnia bună a lui Ezechia 2 Cronici 29
715 Î.HR. Ezechia proclamă un Paști solemn 2 Cronici 30
715 Î.HR. Distrugerea idolatriei 2 Cronici 31
712 Î.HR. Boala şi Însănătoşirea lui Ezechiel 2 Regi 20,
Isaia 38
711 Î.HR. Ezechia arată tezaurul 2 Regi 20:12,
Isaia 39
711 Î.HR. Isaia profeţeşte Captivitatea şi Restaurarea Isaia 40 – 66
701 Î.HR. Sanherib ameninţă Ierusalimul 2 Regi 18,
Isaia 36,
2 Cronici 32
701 Î.HR. Psalmii de refugiu ai Korahitiţilor (2Cron 32) Psalmi  46 – 48
701 Î.HR. Rugăciunea lui Ezechia 2 Regi 19,
Isaia 37
697 Î.HR. Viziunea lui Naum Naum 1 – 3
687 Î.HR. Domnia rea a lui Manase 2 Regi 21,
2 Cronici 33
640 Î.HR. Domnia bună a lui Iosia 2 Regi 22,
2 Cronici 34
638 Î.HR. Cuvâtul lui Dumnezeu la Ţefania Ţefania 1 – 3
627 Î.HR. Chemarea lui Ieremia Ieremia 1
627 Î.HR. Ieremia proclamă că Iuda a uitat pe Dumnezeu Ieremia 2 – 6
627 Î.HR. Mesajul lui Ieremia de la Poarta Templului Ieremia 7 – 10
625 Î.HR. Cuvântul prin Habacuc Habacuc 1 – 3
622 Î.HR. Ieremia proclamă legământul lui Dumnezeu Ieremia 11, 12
621 Î.HR. Iosia pregăteşre repararea Templului 2 Regi 22:3
621 Î.HR. Hilchia găseşte cartea legii care a fost pierdută 2 Regi 22:8
621 Î.HR. Josiah Celebrează Paştele 2 Regi 23,
2 Cronici 35
609 Î.HR. Domnia rea a lui Iehoahaz 2 Cronici 36
609 Î.HR. Ieremia proclamă încălcarea legământului Ieremia 13 – 20
609 Î.HR. Ieremia profeţeşte împotriva Egiptului Ieremia 46
609 Î.HR. Ieremia profeţeşte împotriva Filistenilor Ieremia 47
605 Î.HR. Daniel refuză mâncărurile Împăratului Daniel 1
604 Î.HR. Daniel interpretează visul împăratutului Daniel 2
601 Î.HR. Rebeliunea lui Iehoiachim 2 Regi 24
597 Î.HR. Jehoiachim este exilat 2 Regi 24:10
597 Î.HR. Zedekiah domneşte în Iuda 2 Regi 24:18
594 Î.HR. Ieremia profeţeşte împotriva Moabului Ieremia 48
594 Î.HR. Ieremia profeţeşte împotriva Amonului Ieremia 49
593 Î.HR. Profeţia lui Ezechie la Chebar Ezechiel 1
593 Î.HR. Chemarea şi pregătirea lui Ezechiel Ezechiel 2
593 Î.HR. Ezechiel mănâncă sulul Ezechiel 3
593 Î.HR. Ezechiel prevesteşte asediul Ierusalimului Ezechiel 4, 5
593 Î.HR. Viziunea despre Sfârşit al lui Ezechiel Ezechiel 6, 7
592 Î.HR. Viziunea lui Ezechiel despre primul templu Ezechiel 8 – 19
591 Î.HR. Ezechiel pe Dumnezeu care refuză pe Bătrâni Ezechiel 20
591 Î.HR. Ezechiel profeţeşte împotriva Ierusalimului Ezechiel 21, 22
591 Î.HR. Ezechiel profeţeşte împotriva celor două surori Ezechiel 23
588 Î.HR. Începe asediul Ierusalimului 2 Regi 25
588 Î.HR. Conflictele lui Ieremia Ieremia 21 – 33
588 Î.HR. Ieremia profeţeşte judecata lui Iuda Ieremia 34 – 45
588 Î.HR. Începerea asediului Ierusalimului Ezechiel 24
587 Î.HR. Răzbunarea lui Dumnezeu asupra lui Amon şi Edom Ezechiel 25
586 Î.HR. Căderea Ierusalimului 2 Regi 25,
Ieremia 52
586 Î.HR. Psalmi  plângerii (Ier. 52) Psalmi  74, 79
586 Î.HR. Ieremia profeţeşte împotriva Babilonului Ieremia 50, 51
586 Î.HR. Plângerile lui Ieremia Lamentations 1 – 5
586 Î.HR. Ezechiel pronunţă judecata asupra Tirului Ezechiel 26 – 28
586 Î.HR. Ezechiel profeţeşte împotriva Egiptului Ezechiel 29 – 32
586 Î.HR. Ezechiel, străjerul Ezechiel 33
585 Î.HR. Ezechiel explică căderea Ierusalimului Ezechiel 33:21
585 Î.HR. Ezechiel prevede mustrarea şi restaurarea Ezechiel 34 – 36
585 Î.HR. Ezechiel vede învierea oaselor (Valea Oaselor) Ezechiel 37
585 Î.HR. Ezechiel vede bătăliile viitoare Ezechiel 38
585 Î.HR. Ezechiel vede judecata lui Dumnezeu asupra lui Gog Ezechiel 39
585 Î.HR. Şadrac, Meşac şi Abed-Nego Daniel 3
582 Î.HR. Visul lui Nebucadneţar Daniel 4
582 Î.HR. Daniel Interpretează visul lui Nebucandeţar Daniel 4:19
573 Î.HR. Viziunea lui Ezechiel despre al doilea Templu Ezechiel 40 – 48
539 Î.HR. Daniel interpretează mâna care a scris pe perete                                                            Daniel 5
539 Î.HR. Daniel supraveţuieşte în groapa cu lei Daniel 6
539 Î.HR. Viziunea lui Daniel despre cele patru bestii Daniel 7
539 Î.HR. Viziunea lui Daniel despre berbec şi ţap Daniel 8
539 Î.HR. Rugăciunea lui Daniel şi răspunsul lui Gabriel Daniel 9
539 Î.HR. Daniel mângâiat de înger Daniel 10
539 Î.HR. Daniel profeţeşte căderea Persiei Daniel 11
539 Î.HR. Daniel profeţeşte eliberarea lui Israel Daniel 12
537 Î.HR. Proclamarea lui Cirus Ezra 1
537 Î.HR. Întoarcerea exilaţilor Ezra 2
535 Î.HR. Începerea construcţiei Templului Ezra 3
534 Î.HR. Adversarii înurcă construcţia la Templu Ezra 4
534 Î.HR. Artaxerxe dispune încetarea construcţiei Ezra 4:17
520 Î.HR. Scrisoarea lui Tatnai către Darius Ezra 5
520 Î.HR. Cuvântul Domnului prin Hagai Haggai 1, 2
520 Î.HR. Cuvântul Domnului la Zaharia Zechariah 1 – 14
520 Î.HR. Decretul lui Darius de reîncepere a construcţiei Ezra 6
515 Î.HR. Finalizarea şi dedicarea Templului Ezra 6:16
483 Î.HR. Regina Vasti este îndepărtată Estera 1
478 Î.HR. Estera devine regină Estera 2
478 Î.HR. Mardoheu descoperă o conspiraţie Estera 2:21
474 Î.HR. Haman vrea să se răzbune pe evrei Estera 3
473 Î.HR. Mardoheu anunţă pe Estera de planul lui Haman Estera 4
473 Î.HR. Estera pregăteşte un banchet Estera 5
473 Î.HR. Regele onorează pe Mardoheu Estera 6
473 Î.HR. Haman este spânzurat Estera 7
473 Î.HR. Edictul lui Xerxe în numele Esterei şi al evreilor Estera 8
472 Î.HR. Instituirea sărbătorii Purim Estera 9
472 Î.HR. Tributul lui Xerxe Estera 10
458 Î.HR. Călătoria lui Ezra la Ierusalim Ezra 7
458 Î.HR. Ezra împuternicit de Artaxerxe Ezra 7:11
457 Î.HR. Familiile se întorc la Ierusalim cu Ezra Ezra 8
457 Î.HR. Reforma lui Ezra Ezra 9
456 Î.HR. Rugăciunea lui Ezra pentru căsătoriile ilegale Ezra 10
445 Î.HR. Rugăciunea lui Neemia pentru exilaţi Neemia 1
444 Î.HR. Artaxerxe trimit pe Neemia la Ierusalim Neemia 2
444 Î.HR. Organizarea lucrărilor Neemia 3
444 Î.HR. Reacţiile duşmănoase Neemia 4
444 Î.HR. Neemia aboleşte datorile. Criza socială Neemia 5
444 Î.HR. Complotul lui Sambalat Neemia 6
444 Î.HR. Finalizarea zidurilor Neemia 6:15
444 Î.HR. Recensământul celor exilaţi Neemia 7
444 Î.HR. Ezra citeşte legea Neemia 8
444 Î.HR. Israeliţi postesc şi se pocăiesc Neemia 9
444 Î.HR. Israeliţii sigilează legământul Neemia 10
444 Î.HR. Oamenii se aşează în Ierusalim Neemia 11, 12
432 Î.HR. Neemia restaurează legile Neemia 13
430 Î.HR. Cuvântul lui Dumnezeu prin Maleahi Maleahi 1 – 4
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s