Citeste Biblia în ordinea desfasurarii evenimentelor!


Nu e interesant sa citesti o carte care are capitolele desprinse, şi citindu-le să ghiceşti care este succesiunea lor. Aşa era experienţa mea cu Biblia. Mereu mă intriga faptul că citind Biblia ajungeam la finalul ei destul de confuz. O citeam ca să o înţeleg înţeleg mai bine şi la final eram puţin mai lămurit dar cu destule piese de puzzle în mână. Nu ştiam în ce ordine s-au desfăşurat evenimentele. Eu trebuia să găsesc firul istoric. Mă obosea.

M-ar fi ajutat să ştiu în ce context se situează mesajul profeţilor, ce împăraţi au fost contemporani cu ei şi ce evenimente au avut loc. Ce psalmi au fost compuşi în acea perioadă etc.

Să ştii că Iov este încadrată între Geneza 10 şi Geneza 11, ridică mult admiraţia. Declaraţiile lui Iov devin mult mai profunde. El nu beneficiase de toată experienţa cumulată a anilor anteriori de scriere şi predicare a adevărurilor lui Dumnezeu. Dar este foarte profund în teologia lui. Înaintea lui doar Enoh şi Noe erau singurii „teologi” de renume 🙂

Aşa că anul acesta căutarea s-a sfârşit. http://www.biblos.com

Vă prezint în continuare succesiunea evenimentelor din Biblie. Vă doresc o mai puţină confuzie şi un puzzle mai evident!

Datarea este aproximativă. E destul de greu să se poată afla exact anumiţi ani, mai ales în contextul cărţii Geneza 🙂

Înaintea de Timp La început a fost Cuvântul Ioan 1
Înainte de  4000 Î.HR. Creaţia Geneza   1
Înainte de  4000 Î.HR. Grădina Eden Geneza  2
Înainte de  4000 Î.HR. Căderea Omului Geneza  3
Înainte de  3000 Î.HR. Cain ucide pe Abel Geneza  4
Înainte de  3000 Î.HR. De la Adam la Noe Geneza  5
Înainte de  3000 Î.HR. Răutatea provoacă mânia lui Dumnezeu Geneza  6
Înainte de  3000 Î.HR. Potopul Geneza  7
Înainte de  3000 Î.HR. Oprirea Potopului Geneza  8
Înainte de  3000 Î.HR. Legământul Curcubeului Geneza  9
Înainte de  3000 Î.HR. Sem, Ham şi Iafet Geneza  10
Înainte de  2100 Î.HR. Suferinţa şi credinţa lui Iov Iov 1 – 42
Înainte de  2100 Î.HR. Turnul Babel Geneza  11
2091 Î.HR. Dumnezeu trimite pe Avraam în Egipt Geneza  12
2090 Î.HR. Foametea din Canaan Geneza  12:10
2085 Î.HR. Despărţirea lui Avraam de Lot Geneza  13
2085 Î.HR. Promisiunea ptr Avraam despre multitudinea descendenţilor lui. Geneza  13:14
2084 Î.HR. Avraam salvează pe Lot Geneza  14
2081 Î.HR. Legământul lui Dumnezeu cu Avraam Geneza  15
2081 Î.HR. Serai şi Hagar Geneza  16
2080 Î.HR. Naşterea lui Ismael Geneza  16:15
2067 Î.HR. Legământul Circumciziei Geneza  17
2067 Î.HR. Dumnezeu promite naşterea lui Isaac Geneza  18
2067 Î.HR. Distrugerea Sodomei Geneza  19
2067 Î.HR. Avraam, Sarah şi Abimelek Geneza  20
2066 Î.HR. Naşterea lui Isaac Geneza  21
2064 Î.HR. Hagar şi Ismael sunt îndepărtaţi Geneza  21:8
2057 Î.HR. Tratatul de la Beersheba Geneza  21:22
2054 Î.HR. Jertfirea lui Isaac Geneza  22
2030 Î.HR. Moartea şi îngroparea Sarei Geneza  23
2026 Î.HR. Casătoria dintre Isaac şi Rebeca Geneza  24
2006 Î.HR. Naştera lui Iacov şi Esau Geneza  25
1991 Î.HR. Moartea lui Avraam Geneza  25:5
1978 Î.HR. Esau îşi vinde dreptul de întâi-născut Geneza  25:29
1977 Î.HR. Isaac şi Abimelek Geneza  26
1929 Î.HR. Iacov obţine binecuvântarea lui Isaac Geneza  27
1928 Î.HR. Iacov fuge la Laban Geneza  28
1928 Î.HR. Viziunea lui Iacov despre Scara cerului Geneza  28:10
1928 Î.HR. Iacov slujeşte lui Laban Geneza  29
1921 Î.HR. Iacov se căsătoreşte cu Rahela Geneza  29:28
1921 Î.HR. Iacov şi fiii lui Geneza  30
1916 Î.HR. Rahela naşte pe Iosif Geneza  30:22
1908 Î.HR. Iacov pleacă spre Canaan Geneza  31
1906 Î.HR. Iacov se luptă cu Dumnezeu Geneza  32
1906 Î.HR. Iacov întâlneşte pe Esau Geneza  33
1906 Î.HR. Iacov se stabileşte în Şehem Geneza  33:18
1906 Î.HR. Şehem necinsteşte pe Dina Geneza  34
1906 Î.HR. Iacov se întorace la Betel Geneza  35
1906 Î.HR. Iacov numit Israel Geneza  35:10
1906 Î.HR. Descendenţii lui Esau Geneza  36
1903 Î.HR. Moartea Rahelei Geneza  35:18
1898 Î.HR. Visurile lui Iosif şi trădarea lui Geneza  37
1898 Î.HR. Iosif  este vândut sclav Geneza  37:25
1898 Î.HR. Tamar înşeală pe Iuda Geneza  38
1898 Î.HR. Iosif prosperă în timpul lui Potifar Geneza  39
1889 Î.HR. Nevasta lui Potifar acuză pe Iosif Geneza  39:7
1889 Î.HR. Iosif este închis Geneza  39:20
1887 Î.HR. Visul Paharnicului şi al Pitarului lui Faraon Geneza  40
1886 Î.HR. Iosif interpretează visele lui Faraon Geneza  41
1886 Î.HR. Iosif este promovat Geneza  41:33
1886 Î.HR. Începerea anilor de belşug Geneza  41:47
1875 Î.HR. Începerea foametei Geneza  41:53
1875 Î.HR. Fraţii lui Iosif sunt trimişi în Egipt Geneza  42
1875 Î.HR. Reţinerea lui Simeon în Egipt Geneza  42:24
1875 Î.HR. Revenirea în Egipt cu Beniamin Geneza  43
1875 Î.HR. Beniamin şi Cupa de Argint Geneza  44
1875 Î.HR. Iosif îşi dezvăluie identitatea Geneza  45
1875 Î.HR. Iosif trimite după Iacov Geneza  45:9
1875 Î.HR. Iacov şi familia lui în Egipt. Geneza  46
1875 Î.HR. Iacov în Gosen Geneza  47
1859 Î.HR. Boala lui Iacov Geneza  48
1859 Î.HR. Binecuvântarea şi moartea lui Iacov Geneza  49
1859 Î.HR. Înmormântarea lui Iacov Geneza  50
1806 Î.HR. Moartea lui Iosif Geneza  50:26
1800 Î.HR. Familia lui Iacov rămâne în Egipt Exod 1
1700 Î.HR. Înmulţirea Israeliţilor în Egipt Exod 1:6
1600 Î.HR. Israeliţii sunt persecutaţi de Noul Rege Exod 1:8
1539 Î.HR. Porunca lui Faraon de a ucide primii născuţi Exod 1:22
1525 Î.HR. Naşterea şi Adopţia lui Moise. Exod 2
1486 Î.HR. Moise fuge în Madian. Exod 2:11
1446 Î.HR. Israeliţii suferă cumplit în sclavie Exod 2:23
1446 Î.HR. Moise este trimis să elibereze pe Israel Exod 3 – 6
1446 Î.HR. Cele zece plăgi asupra Egiptului Exod 7 – 12
1446 Î.HR. Începerea Exodului Exod 13 – 18
1446 Î.HR. Israeliţii la Muntele Sinai Exod 19
1446 Î.HR. Primirea celor Zece Porunci Exod 20
1446 Î.HR. Moise primeşte Legea Exod 21 – 24
1446 Î.HR. Pregătirea Tabernacolului Exod 25 – 31
1446 Î.HR. Viţelul de Aur şi mânia lui Moise Exod 32
1446 Î.HR. Pregătirea călătoriei Exod 33 – 39
1445 Î.HR. Tabernacolul este ridicat şi sfinţit Exod 40
1445 Î.HR. Legile pentru Jertfe şi Daruri Levitic 1 – 7
1445 Î.HR. Consacrarea lui Aaron şi a fiilor lui. Levitic 8, 9
1445 Î.HR. Păcatul lui Nadab şi Abihu Levitic 10
1445 Î.HR. Legile pentru Puritate/Curăţenie Levitic 11 – 19
1445 Î.HR. Pedepse şi Reglementări Levitic 20 – 22
1445 Î.HR. Posturi şi Sărbători Levitic 23
1445 Î.HR. Recensământul, Triburile şi Responsabilităţile Numeri 1 – 6
1445 Î.HR. Dedicarea Tabernacolului Numeri 7 – 10
1445 Î.HR. Nemulţumirea Poporului Numeri 11, 12
1445 Î.HR. Cei 12 spioni Numeri 13
1445 Î.HR. Poporul cârteşte la auzirea Raportului spionilor Numeri 14, 15
1426 Î.HR. Răzvrătirea lui Korah (Core) Numeri 16
1426 Î.HR. Toiagul lui Aron înfrunzeşte Numeri 17
1426 Î.HR. Preoţii, Jertfe şi Curăţire Numeri 18, 19
1407 Î.HR. Apă din stâncă la Meriba Numeri 20
1407 Î.HR. Moartea lui Aaron Numeri 20:22
1407 Î.HR. Şrpele de aramă Numeri 21
1407 Î.HR. Balaam şi îngerul Numeri 22 – 25
1407 Î.HR. Al doilea Recensământ Numeri 26
1407 Î.HR. Ficele lui Ţelofhad Numeri 27
1407 Î.HR. Iosua este numit să conducă după Moise Numeri 27:18
1407 Î.HR. Sacrificiile speciale şi zilele sfinte Numeri 28, 29
1407 Î.HR. Jurămintele femeilor Numeri 30
1407 Î.HR. Cucerirea Midianiţilor Numeri 31
1407 Î.HR. Divizarea Transiordaniene Numeri 32
1407 Î.HR. Recapitularea călătoriei Israeliţilor Numeri 33
1407 Î.HR. Definirea graniţelor Canaanului Numeri 34
1407 Î.HR. Graniţele şi cetăţile de refugiu Numeri 35
1407 Î.HR. Cazul fiicelor lui Ţelofhad Numeri 36
1407 Î.HR. Psalmii lui Moise Psalm 90
1407 Î.HR. Rezumare Istoriei Israeliţilor de către Moise     Deuteronom 1 – 4
1406 Î.HR. Recapitularea Legii Deuteronom 4:44 – 31
1406 Î.HR. Cântecul lui Moise Deuteronom 32
1406 Î.HR. Moise binecuvântă cele 12 seminţii Deuteronom 32:48
1406 Î.HR. Binecuvântările lui Moise Deuteronom 33
1406 Î.HR. Moartea lui Moise Deuteronom 34
1406 Î.HR. Dumnezeu împuterniceşte pe Iosua Iosua 1
1406 Î.HR. Rahab primeşte spionii Iosua 2
1406 Î.HR. Israeliţii traversează Iordanul Iosua 3 – 5
1406 Î.HR. Cucerirea Ierihonului şi Aiului Iosua 6 – 8
1405 Î.HR. Regii se unesc împotriva Israelului Iosua 9
1405 Î.HR. Soarele rămâne nemişcat Iosua 10
1405 Î.HR. Înfrângerea Nordului Ţării Iosua 11, 12
1399 Î.HR. Alocarea ţării, Seminţiilor lui Israel Iosua 13 – 22
1375 Î.HR. Cuvântul de rămas bun al lui Iosua Iosua 23, 24
1375 Î.HR. Idolatria lui Mica Judecători 17
1375 Î.HR. Daniţii stabiliţi în Laiş iau idolii lui Mica Judecători 18
1375 Î.HR. Concubina unui Levit este necinstită Judecători 19
1375 Î.HR. Israeliţii înfrâng pe Beniamiţi Judecători 20
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s