De ce este aşa frumos Isus?!!?


Galateni 1:16 …  să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-l vestesc între Neamuri…

SUNT CÂTEVA CARACTERISTICI ALE LUI DUMNEZEU CARE TREBUIE CUNOSCUTE DE FIECARE CREDINCIOS!
Dumnezeu doreşte să le descopere omului. Sunt aspecte fundamentale pentru maturizarea creştinului.
Fără această cunoaştere personală va fi greu ca cineva să rămână credincios.

Frumuseţea lui Isus.

Nu poate exista cineva mai frumos ca Isus. Nimeni nu poate să Îl întreacă în frumusețe (bunătate).

(Ps 45:2)  Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

(Prov 19:22)  Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui…

  1. Isus este cel mai Bun Om care a locuit pe pământ. Nu face referire la Dumnezeirea lui în virtutea căreia era uşor să fie bun, fiind natura Lui ci la umanitatea Lui. Nu est uşor să arăţi bunătate la 7 miliarde de oameni!!!
  2. Modul În care se poartă Isus cu viaţa ta se rezumă să la bunătate. Nu face nimic ce nu izvorăşte din bunătatea Lui!!!
  3. Evenimentele “rele” (dpdv uman) care le experimentăm, nu trebuie să le interpretăm ca pe un abandon exercitat de Isus sau ca pe o pedeapsă binemeritată.

(Rom 8:1)  Acum dar nu este nici o osândire (verdict de pedepsire) pentru cei ce sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.

(Ieremia 3:14, 15)  Întoarceţi-vă copii răzvrătiţi, zice Domnul, căci Eu sunt Stăpânul (soţul – bawal) vostru… vă voi da păstori după inima Mea. 

                                                               i.      Nu există condamnare ptr cei ce sunt ai lui Isus, dar încă imaturi.

4. Explicarea lor trebuie pusă în lumina celeilalte caracteristici ale lui Isus: Profunzimea.

Profunzimea inimii lui Isus.

Iov este una din cărţile care intrigă pentru că ne aduce la limita cunoaşterii inimii lui Dumnezeu. Este greu să înţelegi cum un Dumnezeu care iubeşte permite suferinţa!

(Ps 107:12)  El le-a smerit inima prin suferinţă: au căzut, şi nimeni nu i-a ajutat.

(Iov 30:18)  De tăria suferinţei haina îşi pierde faţa, mi se lipeşte de trup ca o cămaşă.

(Iov 36:15)  Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează.

1. Există o superficialitate în a privi suferinţa fapt care conduce la o interpretare greşită a planului lui Dumnezeu la nivel personal. Evanghelia Prosperităţii este o erezie infatuată carea cuprinde mintea celor hedonişti!

(1Cor 8:2)  Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.

(Evrei 2:10)  Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârșească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.

(Col 2:2)  pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,

(Eph 3:19)  şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu

2. Este nevoie de încredere în FRUMSEŢEA (bunătatea) lui Isus pentru a nu ne rătăci inima de la Adevăr în suferinţă. Încrederea că El ştie ce face şi eu nu ştiu.

 (Iov 36:21)  Fereşte-te să faci rău, căci suferinţa te îndeamnă la rău.

3. Mireasa trebuie să se încreadă în Isus şi să nu fugă de suferinţele care vine în calea ei. Ba mai mult trebuie să le ceară. Maturitatea Bisericii o va face să îndrăznească să ceară suferinţa care o desăvârşeşte. unde este locul Evangheliei Prosperităţii aici?

(CC 4:16)  Scoală-te, crivăţule! Vino, vântule de miazăzi! Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! -Să intre iubitul meu în grădina lui, şi să mănânce din roadele ei alese

Puterea lui Isus.

Puterea lui Isus constă în capacitatea lui de a ierta păcatele celor care nu merită (Har). E mai uşor să faci un plan de naştere a unui copil, decât să îl naşti.

1. Vindecarea si semnele supranaturale sunt o caracteristică a naturii lui Dumnezeu care nu implică nici un cost. Lumea a fost create de El fără ca să fie nevoie de plătirea unui preţ.

2. Greu pentru Dumnezeu nu a fost crearea lumii ci mântuirea sufletului uman. Pentru mine ca individ nu este greu. eu trebuie doar să cred şi sunt primit.

(1 Petru 4:18) Şi dacă cel drept este salvat cu greu

3. Puterea lui Isus rezidă în capacitatea lui de a oferi har pentru cel păcător, răzvrătit şi indolent în ziua trezirii lui.

(Rom 1:16)  Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;

(1Co 1:18)  Fiindcă propovăduirea crucii … este puterea lui Dumnezeu.

(1Cor 2:5)  pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu

ESTE NEVOIE DE O GENERAŢIE DE OAMENI CARE RĂMÂNE LÂNGĂ ISUS

INDIFERENT DE CIRCUMSTANŢE, CU ACEAŞI DRAGOSTE ŞI PASIUNE. .

ACEASTA ESTE GENERAŢIA ILIE! (Maleahi 4:5)


Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s